ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که از تعدادی سهام دار که با حداقل سرمایه 1،000،000 ریال می توانند شرکت را تاسیس نمایندکه سرمایه به سهام تقسیم می شود و مسئولیت هریک از سهام داران محدودبه مبلغ اسمی آنها سرمایه شرکت به وسیله موسسین تامین می گردد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهام داران و بازرسین رسیده باشد. 2 نسخه صورتجلسه هیات مدیره که به امضای هیات مدیره رسیده باشد. دو نسخه اظهارنامه با امضای کلیه سهام داران دونسخه اساسنامه با امضای کلیه سهام داران مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده و سوء پیشینه برای کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان فیش بانکی مبنی بر پرداخت 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا حساب باز کرده است  در صورت نیاز به مجوز از سوی کارشناس ثبتی در مورد موضوع فعالیت ، نام شرکت و غیره ….

2016-12-31T11:58:18+00:00 دیدگاه‌ها برای ثبت شرکت سهامی خاص بسته هستند